Skip to main content

Arbitrum (ARB) je Layer 2 sieť navrhnutá pre Ethereum blockchain. Táto sieť sa snaží riešiť problémy s výkonom, nákladmi a rýchlosťou, ktoré súvisia s Layer 1 blockchainovými riešeniami, ako je Ethereum. Arbitrum funguje tak, že zhromažďuje transakcie mimo hlavného Ethereum blockchainu, spracováva ich off-chain a potom nahráva sumarizované výsledky späť na hlavný blockchain. Tento prístup umožňuje rýchlejšie a lacnejšie transakcie a zároveň zachováva bezpečnosť a decentralizáciu Ethereum. 

Arbitrum je riešenie Layer 2 pre blockchain Ethereum, ktoré je navrhnuté na zlepšenie rýchlosti transakcií, zvýšenie škálovateľnosti a posilnenie súkromia siete. Umožňuje používateľom vykonávať transakcie mimo hlavnej siete a overuje ich a združuje do dávok, než sa opäť zapíšu do hlavnej siete. Arbitrum bol vyvinutý spoločnosťou Offchain Labs v roku 2018 a na hlavnú sieť Ethereum bol oficiálne spustený v auguste 2021. Od svojho spustenia získal Arbitrum významnú podporu v komunite Ethereum a prijal ho aj rad ďalších známych krypto projektov, vrátane Uniswap, Chainlink a Aave.

Ako Arbitrum funguje?

Arbitrum funguje tak, že umožňuje smart kontraktom posielať informácie o transakciách medzi hlavnou sieťou a vedľajšou sieťou. Tento proces využíva technológiu „optimistic rollup“. Optimistické rollupy fungujú tak, že vykonávajú transakcie mimo Ethereum a údaje o transakciách zverejňujú na hlavnej sieti. 

Čím je výnimočný

Arbitrum sa odlišuje od ostatných riešení tým, že ponúka nízke transakčné poplatky, plnú kompatibilitu s Ethereum Virtual Machine a obsiahlu dokumentáciu pre vývojárov, čo umožňuje rýchlejšie vývojové procesy. Tieto vlastnosti robia Arbitrum atraktívnym riešením pre škálovanie Ethereum a podporu vývojárov pri tvorbe novej generácie decentralizovaných aplikácií.

Aktuálne je Arbitrum TOP 1,  čo sa týka škálovania a obľúbenosti Layer 2 riešenia na ETH blockchainu. Avšak TOP 2 čo sa týka veľkosti po Polygone.

Porovnanie Polygon a Arbitrum

Aktívny užívatelia

Polygon 300k vs. Arbitrum 150k

TVL

Polygon  0,89 mld.  vs.  Arbitrum 2,06 mld.

Počet „aplikácií“

Polygon  379 vs. Arbitrum 318

Počet transakcií

Polygon  7k+. vs. Arbitrum 40k

Aj napriek tomu, že Polygon vedie v niektorých metrikách (počet aplikácií alebo aktívny užívatelia), momentálny trend nasvedčuje tomu, že by Arbitrum onedlho malo Polygon predbehnúť aj v týchto metrikách.

Využitie kryptomeny

Ide o governance token, vďaka ktorým sa podieľate na riadení a máte hlasovacie práva. Kvôli tomu existuje riziko, že SEC označí aj ARB ako kvázi akciu, aktuálne to však nespravila. ARB má denné priemerné tržby na úrovni cca 120k USD.

Všetky informácie a analýzy uvedené v tomto článku sú vypracované spoločnosťou Convexional, poskytovateľom finančných analýz a investičných stratégií.

www.convexional.com