Skip to main content

Arweave (AR) je decentralizovaná úložná platforma, ktorá používa blockchain technológiu na poskytnutie odolného a trvalého úložiska. Arweave sa zameriava na to, aby údaje boli trvalé a nezničiteľné.

Ako funguje decentralizované ukladanie dát

Decentralizované ukladanie dát funguje na „proof of acces“ to znamená, že ak sa má vyťažiť nový blok a vás požiadajú, aby ste ho vyťažili musíte mať prístup na predošlý blok a ďalší náhodne vygenerovaný blok. Ak systém zistí, že nemáte prístup k daným blokom nedostanete odmenu nakoľko zistili, že neukladáte zrejme všetky dáta. Ak zistia, že máte prístup, znamená to, že ukladáte dáta a dostanete odmenu.

Takto je zaručená decentralizácia, nie je to len veľký server na spôsob AWS, one drivu alebo google drivu. Arweave taktiež dokáže zapísať až 5000 transakcií za sekundu.

Aktuálne je na Arweave uložených 138 terabajtov dát a trend je prudko rastúci. Je nutné povedať, že napríklad ak nahráte na Arweave word excel alebo podobné veci a nejako ich upravíte, tak táto úprava je nová verzia dokumentu, ktorá sa ukladá a tá predošla tam zostáva naďalej. Nič, čo je už raz nahrané sa nedá nijako vymazať. Uložný priestor je tu preto aj drahší a motivuje tak ludí, aby ukladali len dôležité veci a optimalizovali ich veľkosť. Napríklad, aby ich zabalili do winraru atď.

Technológia

Arweave používa technológiu nazývanú „blockweave“, ktorá je podobná blockchainu, ale s niekoľkými podstatnými rozdielmi. Napríklad namiesto toho, aby vytvárala reťazec blokov, vytvára „sieť“ blokov, kde každý blok odkazuje na viacero predošlých blokov. Toto zlepšuje bezpečnosť a umožňuje väčšiu škálovateľnosť.

Okrem toho, Arweave zavádza koncept „Proof of Access“, ktorý v praxi znamená, že aby boli údaje uložené navždy, musia byť prístupné.

Použitie

Arweave je primárne navrhnutý ako platforma pre trvalé úložisko údajov. To môže zahŕňať akýkoľvek typ údajov, vrátane textu, obrázkov, videí, hudby a dokonca aj celých webových stránok.

Okrem toho sa Arweave čoraz viac používa v kontexte decentralizovaných aplikácií (dApps) a non-fungible tokenov (NFT), ktoré vyžadujú dlhodobé a bezpečné úložisko údajov.

Kryptomena (AR)

AR sa používa na zaplatenie poplatkov za ukladanie údajov do siete a taktiež sa ňou odmeňujú ťažiari (miner) za uchovávanie a overovanie údajov v sieti.

Ak teraz chcete uložiť napríklad 1 GB dát stojí to 3,5 EUR čo je v prepočte 0,99 AR. Čiže dopyt po AR = dopyt po trvalo úložnom priestore.

Stačí iba raz zaplatiť a údaje sú nahraté navždy.

Aktuálny cenník nájdete na: https://ardrive.io/pricing/

Partnerstvá a Podpora

Arweave získala podporu od mnohých kľúčových aktérov v krypto priestore. Napríklad, v januári 2021 oznámil projekt „The Graph“ partnerstvo s Arweave na ukladanie dát indexovania na dobu neurčitú.

Taktiež celý Solana blockchain sa ukladá u Arweave. Solana má relatívne lacné transakcie a preto je ich veľa, to znamená, že objem dát blockchainu rýchlo rastie. Ak teda Solana bude ďalej rásť, je veľká šanca, že Arweave z toho bude profitovať.

Taktiež majú partnerstvo s Instagramom na ukládanie NFT atď.

Aarweave motivuje developerov, aby vyvíjali aplikácie, ktoré používajú ich uložisko tak, že sa delí pomerom 50/50. Ak teda uložím nejaké dáta cez aplikáciu nejakého developera, tak 50% výnosu ide developerovi aplikácie.

Perspektívy a Riziká

Arweave je jedinečný projekt s veľkým potenciálom, ale ako každý krypto projekt, aj tento nesie určité riziká. Technológia, na ktorej je Arweave založený, je stále relatívne nová a je možné, že môže nastať technický problém alebo útok, ktorý by mohol ovplyvniť sieť.

Okrem toho, keďže Arweave sa zameriava na trvalé ukladanie údajov, môže byť vystavený právnym a regulačným rizikám, pokiaľ ide o úložisko nelegálnych údajov. Avšak tohoto problému sú si dobre vedomí a preto podnikajú intenzívne kroky na to, aby toto riziko čo najviac znížili. 

Všetky informácie a analýzy uvedené v tomto dokumente sú vypracované spoločnosťou Convexional, ktorá zabezpečuje poradenstvo pri výkone Investičnej stratégie Krypto Mix.

www.convexional.com