Skip to main content

V priebehu apríla cena kryptomien skôr stagnovala, ako sme to mohli vidieť aj pri akciových trhoch. Krypto nijako výrazne nereagovalo ani na pád druhej najväčšej banky, ktorá skrachovala v USA (First Republic bank). 

Európska únia pripravila komplexnú reguláciu krypta, zvanú MiCA, v reakcii na nedávne riziká v tomto odvetví. Toto nariadenie, ktoré má nadobudnúť platnosť v etapách od júla 2023, zahrňuje pravidlá pre poskytovateľov služieb kryptoaktív (CASPs). MiCA má za cieľ zabezpečiť správne fungovanie trhov s kryptom, ochranu držiteľov krypta a klientov CASPs, a podporovať inovácie a spravodlivú konkurenciu. 

Kľúčové je, že CASPs budú musieť získať povolenie od príslušných orgánov pre poskytovanie svojich služieb v rámci EÚ. Regulácia zavádza tiež pravidlá proti zneužívaniu trhu a požaduje segregáciu prostriedkov klientov. Trh na túto reguláciu nijako výraznejšie nereagoval.