Skip to main content

Kryptomenový trh

Cena Bitcoinu v apríli poklesla z 66 129,9 EUR na 56 833,5 EUR, čo predstavuje pokles o 14,06 %.

Na základe úpravy rizika (t. j. zohľadnenia volatility jednotlivých aktív) sa výnosy Bitcoinu a Etherea pohybovali v strede rozpätia tradičných aktív (graf nižšie). Ceny zlata a ropy v priebehu mesiaca vzrástli, čo pravdepodobne sčasti odrážalo nárast napätia na Blízkom východe, zatiaľ čo väčšina ostatných hlavných tried aktív klesla. Dlhodobé štátne dlhopisy dosahovali obzvlášť slabé výsledky, keďže trhy diskontovali vyššiu infláciu a vyšší vývoj reálnych (o infláciu upravených) úrokových sadzieb. Globálne akciové indexy klesli a volatilita na akciových aj dlhopisových trhoch sa zvýšila.

výnos upravený o riziko

Tento mesiac (konkrétne 20. apríla) bol výnimočný najmä tým, že sa konal halving Bitcoinu. Ide o udalosť, pri ktorej sa odmena za ťažbu nových blokov zníži na polovicu, čo znamená, že mineri dostanú za overenie transakcií o 50 % menej bitcoinov.

Tempo novej emisie v sieti pokleslo z predchádzajúcich približne 900 mincí denne na približne 450 mincí denne. Po znížení na polovicu klesla miera inflácie siete – anualizovaná miera novej emisie v pomere k existujúcej ponuke – z približne 1,7 % na približne 0,8 %. Miera inflácie Bitcoinu bola pred znížením na polovicu porovnateľná s infláciou ponuky zlata, ale teraz je výrazne nižšia (graf nižšie). V dolárovom vyjadrení predstavuje zníženie dennej emisie zníženie ročného rastu ponuky o približne 10 mld. dolárov pri súčasnej cene Bitcoinu.

Miera inflácia Bitcoinu

Halving ťažby je naplánovaný raz za 210 000 blokov, teda približne každé štyri roky, až kým sa v sieti nevytvorí maximálna zásoba 21 miliónov bitcoinov. Bitcoin halving je pre obchodníkov dôležitou udalosťou, pretože znižuje počet nových bitcoinov, ktoré sieť generuje. Historicky bola táto udalosť spojená s relatívne prudkým rastom hodnoty tohto aktíva. Postupne však strana ponuky (vytváranie nových BTC) stále menej a menej vplýva na vývoj ceny. Aktuálne najdôležitejším faktorom, ktorý vplýva na cenu je dopyt, ktorý by halvingom nemal byť výrazne ovplyvnení.

Celková trhová kapitalizácia stablecoinov v roku 2024 výrazne vzrástla zo 130 miliárd USD v januári na súčasných 160 miliárd USD (23 % len za päť mesiacov). Je pozoruhodné, že začiatkom roka 2023 sa Tether (USDT) odpútal ako dominantná stablecoinová možnosť a v súčasnosti predstavuje 69 % celkovej trhovej kapitalizácie stablecoinov (graf nižšie). Hoci Tether v roku 2023 zvýšil svoj náskok, americká spoločnosť Circle (USDC), ktorá je zameraná na USA, zatiaľ vykazuje pôsobivý rast v roku 2024, keď zvýšila svoju trhovú kapitalizáciu o 36 % v porovnaní s 20 % Tetheru.

Trhová kapitalizácia stablecoinov

Podľa nášho názoru k nedávnemu oslabeniu Bitcoinu a celého trhu s kryptomenami, pravdepodobne prispeli nižšie šance na zníženie sadzieb Fedu. Od polovice marca 2024 ekonomické ukazovatele v USA naďalej prekvapujú. Napríklad marcová správa o zamestnanosti, zverejnená 5. apríla 2024, ukázala mesačný prírastok pracovných miest o približne 300 000, rastúcu účasť pracovnej sily a dlhší priemerný pracovný týždeň. Dôkazy o silnej ekonomike a mierne vyšších hodnotách inflácie viedli k zníženiu očakávaní zníženia sadzieb Fedu. V jednom momente v januári 2024 trhy oceňovali až sedem znížení sadzieb o 25 bázických bodov v tomto roku. Aktuálne sa tento počet znížil na necelé tri zníženia sadzieb o 25 bázických bodov (graf nižšie). Pričom niektoré analýzy dokonca očakávajú len jedno zníženie sadzieb zo strany Fedu tento rok.

Základná úroková sadzba FEDu a trhové ceny

Napriek tomu sa v ústrednom scenári naďalej predpokladá znižovanie krátkodobých úrokových sadzieb – tak v USA, ako aj na všetkých ostatných významných trhoch okrem Japonska. Ešte na zasadaní 19. a 20. marca sa väčšina predstaviteľov Federálneho rezervného systému stotožnila s očakávaniami, že v tomto kalendárnom roku zníži sadzby trikrát a to napriek prognóze silnejšieho rastu HDP a vyššej základnej inflácie.

Okrem toho je pravdepodobné, že politika Fedu bude aj naďalej smerovať k nižším úrokovým sadzbám, aj keď krátkodobé údaje budú naďalej vykazovať silný nominálny rast. Podľa ich najnovších projekcií sa zdá, že predstavitelia Fedu sa domnievajú, že krátkodobé úrokové sadzby budú v dlhodobejšom horizonte na úrovni 2,5 % až 3,0 %, čo možno interpretovať ako ich odhad „neutrálnej“ úrokovej sadzby[3]. Keďže súčasné úrokové sadzby na úrovni 5,25 % až 5,50 % sú výrazne nad ich odhadom „neutrálnej“ sadzby, centrálna banka sa domnieva, že menová politika sa teraz, keď sa inflácia zmiernila, stala zbytočne prísnou. Hoci sa v politických kruhoch diskutuje o úrovni neutrálnych úrokových sadzieb, je pravdepodobné, že v súlade so smerovaním Fedu zostane zníženie sadzieb na stole. Podľa nášho názoru by znižovanie sadzieb Fedu malo mať pre Bitcoin pozitívny vplyv.

Neskôr v priebehu mesiaca apríl boli zverejnené aj výsledky HDP v USA. Ekonomika USA v 1. štvrťroku 2024 vzrástla v ročnom vyjadrení o 1,6 % v porovnaní s 3,4 % v predchádzajúcom štvrťroku a pod úrovňou prognóz 2,5 %. Išlo o najnižší rast od poklesu v prvej polovici roka 2022, ukázal predbežný odhad. 

Krypto Mix v mesiaci apríl

Krypto Mix – index najlepších svetových kryptomien, ktorý je aktívne spravovaný na dosiahnutie optimálneho pomeru výnosu a volatility dosiahol v mesiaci APRÍL výnos -20,74 % a za obdobie od januára 2024 je zhodnotenie na úrovni 26,18 %.

Apríl bol negatívny pre všetky kryptomeny z našej databázy. Ak nerátame tak ani jednej sa nepodarilo rásť. Vo väčšine prípadov išlo o dvojciferný pokles pričom u viac ako 10 kryprtomien došlo k poklesu o viac ako 40 %. Najviac klesal sektor Defi, ktorý však nabral najvyšší výnos v predošlých mesiacoch. BTC a ETH, ktorých spoločná váha na portfóliu je väčšia než 75% patrili medzi najmenej stratové kryptomeny.

V Krypto Mixe stále dbáme na obozretnosť a dôkladný výberový proces, aby sme zabezpečili stabilitu a rast pre našich investorov. Dôsledne sledujeme vývoj na trhu kryptomien a sme vždy pripravení prispôsobiť sa novým podmienkam.

Všetky informácie a analýzy uvedené v tomto dokumente sú vypracované spoločnosťou Convexional, ktorá zabezpečuje poradenstvo pri výkone Investičnej stratégie Krypto Mix.

www.convexional.com