Skip to main content

Rok 2023 na trhoch skončil prevažne v pozitívne nálade. Dôvodom je predovšetkým zvýšená šanca, že sa centrálnym bankárom podarí soft landing. Dvojciferná inflácia, je už vo všetkých rozvinutých krajinách minulosťou a smeruje k cieľu, ktorý je u väčšiny krajín nastavený tesne pod hranicou 2%. K tejto hodnote sa pritom približujeme bez väčších problémov, ktoré by mohli v krajinách vyvolať recesiu. V prípade USA a EU, zostáva trh aj naďalej veľmi silný a podľa prognóz analytikov, z Fedu alebo ECB zostane silný aj v budúcom roku. Okrem toho v ďalšom roku nás čaká mierne ekonomické zrýchlenie a naopak inflácia by mala byť aj naďalej na ústupku. 

Jedným z ekonomických stimulov, bude pokles úrokových sadzieb, ktorý môže prísť už koncom prvého kvartálu 2024. Prognózy o tom, ako rýchlo pôjdu sadzby nadol sa výrazne líšia. Na jednej strane sú výroky centrálnych bankárov, ktorých rétorika je skôr opatrná, na strane druhej je trh, ktorý očakáva výrazné znižovanie sadzieb. To, kto bude mať nakoniec pravdu ukážu až tvrdé makroekonomické dáta, predovšetkým ohľadne inflácie.   

Témou tohto roka, okrem inflácie a úrokových sadzieb boli aj nové trendy v komerčnom sektore. Zďaleka najdiskutovanejšou témou bolo AI. Ešte pritom pred rokom pre veľa ľudí išlo o neznámy pojem, dnes je to hlavnou témou mnohých technických spoločností, ktoré dané slovo spomenú desiatky krát len aby uspokojili očakávania investorov. Síce sa AI skloňuje prevažne u technologických spoločnostiach, záujem o túto inovatívnu technológiu majú aj spoločnosti z takmer všetkých ďalších sektorov. Aj napriek tomu, že sme zrejme stále na začiatku, už teraz môžeme povedať, že ide o jeden z najväčších technologických pokrokov od čias vzniku internetu. 

Kryptomenový trh

Bitcoin v decembri nadviazal na októbrový silný rast a voči EUR vzrástol o 10,85 % (z 34645,6 na 38404,5). V priebehu roka 2023 tak najväčšia kryptomena sveta odkázala vzrásť voči EUR až o 149%. 

Rok 2023 bol výrazne pozitívnym pre kryptomeny. Väčšina známych kryptomien dokázala rásť trojciferným tempom. Jedným z hlavných dôvodov rastu, je zlepšenie sentimentu na trhu. Pozitívna korelácia medzi akciovým a trhom kryptomien sa aj teraz potvrdila. Vyšší rizikový apetít dopomohol rastu cien kryptomien. Tie ďalej boli podporované zvýšenou nádejou, že sa postoj regulátorov konečne zmení v ich prospech. To by mohlo napríklad znamenať schválenie prvého ETF, ktorého podkladovým aktívom by bol BTC. Ak by došlo k takémuto schváleniu, netrvalo by dlho a vznikli by ďalšie ETF, kde by podkladovým aktívum mohli byť už aj ďalšie známe kryptomeny, ako je napríklad ETH alebo SOL. To by otvorilo bránu pre mnoho investorov, ktorý doteraz nemohli do tejto triedy aktív investovať, napríklad z regulačného hľadiska. Prílev financií by sa pritom rátal v desiatkach miliárd EUR. Americký regulátor by sa mal vyjadriť na túto tému niekedy v prvej polovici januára roku 2024. 

Ďalším možný faktor, ktorý by podporil rast cien kryptomien je ďalší prepad inflácie, ktorý by bol spojený už aj s poklesom úrokových sadzieb. Vplyv poklesu úrokov môžeme pekne vidieť nižšie na grafe, vzťah je inverzný čo znamená, že keď sadzby idú dole tak v jednoduchosti, cena napríklad BTC zväčša posilňuje.  

Vplyv poklesu úrokov na Bitcoin

Zlepšeniu sentimentu by taktiež pomohlo aj upokojenie konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou alebo zlepšenie ekonomickej situácie v Číne. Toto sú ale už faktory, ktoré sa veľmi ťažko predvídajú. 

Nielen Bitcoinu sa ale v decembri darilo, takmer všetky kryptomeny z našej databázy rástli a niektoré dokonca sa blížili až k trojcifernému rastu. 

Krypto Mix v mesiaci december

Krypto Mix – index najlepších svetových kryptomien, ktorý je aktívne spravovaný na dosiahnutie optimálneho pomeru výnosu a volatility dosiahol v mesiaci DECEMBER výnos 11,26 % a za obdobie od januára 2023 je zhodnotenie na úrovni 112,63 %.

Výnos stratégie za mesiac december nadviazal na predošlí rast. Krypto Mix dokázal znovu poraziť benchmark, ktorým je Bitcoin s výnosom 10,08%. Výsledný rozdiel a teda alpha predstavuje 2,07%. Za dobrým výsledkom stoja najmä dve kryptomeny a to Arbitrum s výnosom 53,14% a Polkadot, ktorý dosiahol výnos 48,6%. 

Tento výnos bol pritom dosiahnutý pri podstúpení nižšieho rizika v porovnaní s tým, keby sme držali v portfóliu len Bitcoin. Ten mal totiž volatilitu na úrovni 37,55%, avšak náš Krypto Mix, bol o niečo menej rozkolísaný keďže dosahoval volatilitu 36%. Odmena za podstúpené riziko, je teda znovu lepšia v porovnaní s Bitcoinom. 

V Krypto Mixe stále dbáme na obozretnosť a dôkladný výberový proces, aby sme zabezpečili stabilitu a rast pre našich investorov. Dôsledne sledujeme vývoj na trhu kryptomien a sme vždy pripravení prispôsobiť sa novým podmienkam.

Všetky informácie a analýzy uvedené v tomto dokumente sú vypracované spoločnosťou Convexional, ktorá zabezpečuje poradenstvo pri výkone Investičnej stratégie Krypto Mix.

www.convexional.com

Nasledujúci článok