Skip to main content

Kryptomenový trh

Viac ako desať rokov po podaní prvej žiadosti sa v januári 2024 v USA začali obchodovať spotové fondy obchodované na burze (ETF) s bitcoinmi. Bitcoin na svojej ceste do centra globálneho finančného systému prekonal mnoho míľnikov, vrátane zriadenia prvých búrz, uvedenia prvých derivátových produktov a poskytnutia prvých pôžičiek s bitcoinom ako zábezkou. Spustenie nových Bitcoin ETF predstavuje ďalší významný krok nielen pre Bitcoin, ale pre celý sektor kryptomien.

Objemy obchodovania s Bitcoin ETF poukázali na široký záujem investorov o tento produkt. Od svojho uvedenia na trh 11. januára zaznamenali spotové Bitcoin ETF priemerné denné objemy obchodovania vo výške 2,1 miliardy USD. V porovnaní s typickými objemami obchodovania pre všetky v USA kótované ETF by sa Bitcoin ETF umiestnilo na ôsmom mieste.

priemerný denný objem obchodovania

Čisté prílevy do Bitcoin ETF v USA na začiatku obchodovania prudko vzrástli a v priebehu mesiaca sa stabilizovali. Od 11. januára dosiahli čisté prílevy do v USA kótovaných Bitcoin ETF celkovú hodnotu približne 1 460 miliónov dolárov. Čiastočne to vyrovnal čistý odliv z kryptomenových produktov obchodovaných na burze (ETP) v zahraničí, najmä z bitcoinových fondov v Kanade, takže celkový čistý prílev do všetkých produktov od 11. januára dosiahol približne 1 094 miliónov dolárov, a za celý január 1 285 miliónov dolárov.

kumulatívny čistý prílev do krypto etf

Celková trhová kapitalizácia stablecoinov v januári vzrástla o 5 miliárd USD, najmä vďaka rastu Tetheru. V skutočnosti sa podiel Tetheru na trhu stablecoinov, často označovaný ako jeho „dominancia,“ v priebehu mesiaca zvýšil na nové maximum 71 %. Tether ponúka rôzne možnosti využitia, vrátane fungovania ako hotovostné aktívum držané v obchodných aplikáciách, ako aj platobný prostriedok.

celková trhová kapitalizácia stablecoinov

Po spustení spotových Bitcoin ETF sa pozornosť trhu s kryptomenami môže znovu obrátiť k makroekonomickým, politickým a technologickým vývojom. Federálny rezervný systém 31. januára uviedol, že hoci sa inflačné riziká dostali do „lepšej rovnováhy,“ nie je ešte pripravený začať znižovať úrokové sadzby. Akékoľvek zmeny menovej politiky vedúce k zníženiu reálnych úrokových sadzieb pravdepodobne pozitívne ovplyvnia ocenenie kryptomien. Investori do kryptomien by sa tiež mohli začať viac zameriavať na nadchádzajúce prezidentské voľby v USA, ktoré by mohli významne ovplyvniť vývoj na trhu. Na technologickom fronte sa blíži halving Bitcoinu, ktorý bol historicky spojený s rastom jeho hodnoty.

Aj napriek pozitívnym správam, sa väčšina trhu skôr pohybovala do strany respektíve klesali. Len štyri kryptomeny  našej databázy dokázali rásť dvojciferným tempom, pričom dve z nich máme nakúpené aj v portfóliu (MKR, ARB).

Krypto Mix v mesiaci január

Krypto Mix – index najlepších svetových kryptomien, ktorý je aktívne spravovaný na dosiahnutie optimálneho pomeru výnosu a volatility dosiahol v mesiaci JANUÁR výnos -0,73 % a za obdobie od januára 2023 je zhodnotenie na úrovni 111,08 %.

Výnos stratégie za mesiac január bol na úrovni -0.73%. Ide tak o prvý negatívny výsledok po dlhšej rade pozitívnych mesiacov. Krypto mix mal väčšinu mesiaca vyšší výnos ako benchmark, avšak ku koncu mesiaca sa rozdiel obrátil a benchmark tak mal výnos o 3% vyšší. Najvyššiu atribúciu na výnose ak nerátame BTC, malo Arbitrum, ETH a MKR.  

Už tradične mal Krypto mix nižšiu volatilitu ako benchmark.  

V Krypto Mixe stále dbáme na obozretnosť a dôkladný výberový proces, aby sme zabezpečili stabilitu a rast pre našich investorov. Dôsledne sledujeme vývoj na trhu kryptomien a sme vždy pripravení prispôsobiť sa novým podmienkam.

Všetky informácie a analýzy uvedené v tomto dokumente sú vypracované spoločnosťou Convexional, ktorá zabezpečuje poradenstvo pri výkone Investičnej stratégie Krypto Mix.

www.convexional.com