Skip to main content

Bitcoin v máji poklesol o 4,4 %. Trh s kryptomenami ako taký nevykázal významné zmeny, pričom väčšina trhu prevažne stagnovala respektíve mierne klesala. Súčasná vyčkávacia fáza, v ktorej sa trh nachádza, je dôsledkom rôznych neistôt, ktoré momentálne ovplyvňujú trh. Medzi hlavné faktory môžeme zaradiť:

🧩 Rastúce úrokové sadzby: Fed, ECB ale aj mnoho ďalších centrálnych bánk v rámci boja proti inflácii zvyšujú úrokové sadzby. Požičiavanie peňazí sa v dôsledku toho stalo drahším, čo viedlo k poklesu investícií do rizikovejších aktív, ako sú napríklad kryptomeny.

🧩 Geopolitická nestabilita: Prebiehajúci konflikt na Ukrajine, ako aj nebezpečenstvo recesie v USA a v EU spôsobilo veľkú neistotu v globálnej ekonomike. V dôsledku toho investori vypredávali rizikovejšie aktíva, ako sú napríklad kryptomeny.

🧩 Regulačné represie: Sektor kryptomien v rámci regulácie je stále nový sektor, kde neustále prichádzajú nové správy. Väčšina nových správ ohľadne regulácie je pritom ladená prevažne negatívne pre investorov.

Zlepšenie ekonomického sentimentu alebo vyriešenie aspoň časti zo spomínaných neistôt, môže na trh znovu priniesť novú vlnu optimizmu a rastu na trhu.