Skip to main content
Peter Dendis, Crypto Advisor

V nasledujúcom článku by som vám rád predstavil môj pohľad na uplynulý vývoj kryptomenového trhu za posledné 2 roky a jeho predikciu pre nasledujúce 2 roky. Dozviete sa viac o tom, ako vývoj ceny Bitcoinu ovplyvňuje celý kryptomenový ekosystém a aké faktory môžu mať v budúcnosti vplyv na tento trh.

Vývoj ceny bitcoinu

Vývoj ceny Bitcoinu má významný vplyv na fungovanie celého kryptomenového ekosystému, vrátane záujmu investorov, regulátorov a technologického pokroku. V tomto prehľade budem často odkazovať na cenu Bitcoinu ako na ilustračný príklad, keďže táto cena zrkadlí celkový vývoj odvetvia.

Je dôležité zdôrazniť, že téma kryptomien je pomerne komplexná a preto budem občas niektoré aspekty zjednodušovať, aby som vám ju čo najlepšie vysvetlil.

Od vzniku Bitcoinu platia určité pravidlá, ktoré ovplyvňujú jeho cenu. Cena Bitcoinu sa historicky vyvíja v cykloch, ktoré trvajú približne 4 roky. Tieto cykly sú úzko spojené s jeho technickými aspektmi, konkrétne s ťažbou (miningom). Jednoducho povedané, cena každého nového vyťaženého Bitcoinu stúpa, pretože jeho ťažba sa stáva čoraz náročnejšou. Ďalším technickým faktorom je zníženie odmien pre ťažiarov tzv. minerov za vyťaženie nového Bitcoinu, tzv. halving.

Obvykle niekoľko mesiacov po halvingu začína cena Bitcoinu rásť. Tento rast je často pripisovaný základnému ekonomickému pravidlu ponuky a dopytu. Ťažiari potrebujú predávať za vyššie ceny, aby kompenzovali zníženú efektívnosť práce.

Väčšinou následne dochádza k rastu, ktorý je zosilnený tlakom zo strany trhu, čo zahŕňa prirodzenú ľudskú chamtivosť a FOMO efekt (strach z premeškania príležitostí). Asi po roku a pol od halvingu dosahuje tento rastový trend svoj vrchol. V kryptomenách sa tento bod nazýva „ATH“ (All-Time High), kedy cena Bitcoinu dosiahne svoje historické maximum. Následne cena často dramaticky klesá, niekedy aj päťnásobne v priebehu pár týždňov.

Po tomto období nasleduje obdobie korelácie, ktoré môže trvať až 2 roky, počas ktorých sa cena kryptomeny pomerne stabilizuje.

Pre lepšiu ilustráciu uvádzam niektoré konkrétne príklady ATH (All-Time High) z minulosti: v roku 2013 to bolo približne 1 200 dolárov, v roku 2017 takmer 20 000 dolárov, v roku 2021 približne 68 000 dolárov.

Kryptomeny nie sú izolované od vonkajšieho sveta

Treba poznamenať, že na cenu kryptomien výrazne vplýva aj makroekonomický kontext. Kryptomeny nie sú izolované od vonkajšieho sveta a reagujú na špecifické udalosti rôznymi spôsobmi. Napríklad fakt, že kryptomenové burzy fungujú nepretržite 24/7 a majú neustálu likviditu, sa prejavil počas prvej vlny pandémie, keď cena kryptomien rapídne klesla a ľudia presunuli svoje investície do tradičných mien, ako euro alebo dolár. Zaujímavosťou bolo, že táto korekcia bola v prípade kryptomien jednou z najrýchlejších.

tento cyklus bude pravdepodobne odlišný

Predpokladá sa, že ďalší halving Bitcoinu sa uskutoční niekedy na jar roku 2024. Je však dôležité poznamenať, že tento cyklus bude pravdepodobne odlišný v porovnaní s predchádzajúcimi. Na jeseň roku 2021 vstúpili do kryptosveta inštitucionálni investori, čo zmenilo dynamiku trhu a spôsobilo silnejšiu koreláciu s tradičnými aktívami. Táto tendencia sa bude pravdepodobne posilňovať.

Pred pár mesiacmi sme však videli, že kryptomeny nekorelovali s inými trhmi počas pádu niektorých amerických bánk a po ohlásení vstupu spoločnosti BlackRock do kryptomenového sveta.

Ďalším významným faktorom tohto cyklu je regulácia. V niektorých kľúčových trhoch dochádza k úprave regulácií týkajúcich sa práce s kryptomenami, napríklad regulácia MiCA v EÚ. Existuje aj veľký záujem nových hráčov o tento trh.

Zároveň je dôležité poznamenať, že v makroekonomickom kontexte sme svedkami nie úplne priaznivej situácie, čo je výnimočné v histórii Bitcoinu. Všetky tieto faktory spolu vytvárajú neistotu, ktorá môže mať pozitívny alebo negatívny vplyv na ďalšie obdobie rastu kryptomien.

 

Zhrňme si to: Kryptomeny prechádzajú zaujímavými zmenami a zatiaľ čo niektoré aspekty sú predvídateľné, iné sú plné neistoty. Všetko však nasvedčuje tomu, že nás čaká zaujímavá budúcnosť.

Peter Dendis

Peter Dendis

Crypto Advisor

Peter je spoluzakladateľom viacerých startupov a projektov a v kryptosvete pôsobí už od roku 2016. Úspešne zamenil viac ako 30 miliónov eur do krypta a je súčasťou viacerých úspešných krypto projektov.

Nasledujúci článok

Jeden komentár