Skip to main content
Peter Dendis, Crypto Advisor

Navigácia v neprebádaných vodách regulácie kryptomien je neustálou výzvou a nedávne udalosti ma priviedli k zaujímavým postrehom.

Od roku 2016 sú moje hlavné zdroje príjmu spojené s aktivitami týkajúcimi sa kryptomien – od OTC obchodovania po tvorbu a marketing nových tokenov, a dokonca aj regulovaných investičných nástrojov, kde digitálne aktíva slúžia ako podkladové aktíva. Vzhľadom k mojej aktívnej účasti v tomto sektore s veľkým záujmom sledujem vývoj regulácií, ako je Lichtenštajnský zákon o blockchaine (známy ako TVTG) a plánovaná regulácia MiCA v rámci EÚ.

Lichtenštajnský zákon o blockchaine, ktorý predchádza MiCA, funguje od roku 2019.

Niektorí z našich partnerov sa už zaoberajú tokenomikou a návrhom tokenov podľa tejto smernice, čo mi dáva informovaný pohľad na to, ako by mohla byť implementovaná MiCA. MiCA sa zdá byť silne inšpirovaná regulačným prostredím v Lichtenštajnsku. Som zvedavý, ako bude nakoniec prijatá na Slovensku. Ak nebude správne zvládnutá, môže viesť k migrácii kvalitných firiem do krajín, ktoré reguláciu najlepšie implementujú.

Výhody regulácie

Jedným pozitívnym aspektom, ktorý vidím v MiCA, je právna istota, ktorú prináša práca s krypto. Predtým sme sa museli snažiť nájsť správne právne a daňové postupy pre každú aktivitu. Často sme museli spolupracovať s partnermi v rôznych jurisdikciách – od Švajčiarska po Estónsko, Dubaj a dokonca aj Lichtenštajnsko. Lokálne riešenie by malo byť pre nás ideálne dostupnejšie a jednoduchšie na zvládnutie.

Ďalšou výhodou MiCA je, že by mohla chrániť niektorých účastníkov trhu pred podvodnými praktikami, čo je v krypto sfére notoricky známy problém. Navyše by mohla povzbudiť tradične konzervatívne inštitúcie, ako sú banky, aby začali pracovať s kryptom. Dokonca aj v Českej republike, známej svojím tvrdým postojom voči krypto podnikaniu, banky začali spolupracovať na krypto projektoch po prijatí MiCA.

Možné problémy regulácie

Avšak, MiCA nie je bez svojich negatív. Komplexnosť tohto riešenia je ohromujúca pre už tak komplexný blockchainový ekosystém. Niektoré prípady použitia, ktoré sú v blockchainovom ekosystéme bežné, nie sú pokryté MiCA, čo je problém, ktorý sa zvyšuje s exponenciálnymi technológiami. Štátne subjekty často zápasia s rýchlym reagovaním na ochranu spotrebiteľov a zároveň s udržaním kroku s rýchlym pokrokom technológií. Okrem toho môže MiCA byť interpretovaná rôzne jednotlivými štátmi, čo by mohlo situáciu ešte viac komplikovať.

Moja hlavná negatívna obava týkajúca sa MiCA však spočíva v jej administratívnych a finančných dôsledkoch. Mnoho podnikov si ju nemusí dovoliť implementovať, buď kvôli byrokratickým alebo finančným obmedzeniam, čo by mohlo potenciálne spomaliť celkovú inováciu v blockchainovom priemysle EÚ. Samozrejme, vznik ‚sandbox‘ by mohol pomôcť menším projektom splniť požiadavky MiCA, najmä v rizikových počiatočných fázach, bez toho, aby boli preťažené byrokraciou.

Peter Dendis

Peter Dendis

Crypto Advisor

Peter je spoluzakladateľom viacerých startupov a projektov a v kryptosvete pôsobí už od roku 2016. Úspešne zamenil viac ako 30 miliónov eur do krypta a je súčasťou viacerých úspešných krypto projektov.