Skip to main content

Polygon (MATIC)je multi-chain platforma, ktorá sa snaží riešiť problémy so škálovaním a infraštruktúrou na Ethere tým, že poskytuje rámec pre vytváranie a prepojovanie blockchainov. Pre investorov, ktorí veria v budúcnosť multi-chain prostredia a v potenciál Etherea, Polygon predstavuje atraktívnu investičnú príležitosť.

Pri založení Polygonu bolo jeho hlavným účelom vylepšenie niektorých vlastností Etherea a to hlavne škálovateľnosť, nekompabilita s inými blockchainmi, nízka priepustnosť pri veľkej záťaži siete a s tým súvisiace vysoké poplatky. Tieto problémy rieši prostredníctvom vedľajších reťazcov druhej vrstvy. Tento spôsob umožňuje prepojiť najlepšie vlastnosti od samostatných blockchainov s tým najlepším z Ethereum (zabezpečenie a decentralizácia).

Skladá sa zo štyroch vrstiev, kde každá má svoj účel – Ethereum, bezpečnostná vrstva, vrstva polygónových sietí a exekučná vrstva.

Svojim technickým riešením by sa Polygon mohol stať riešením pre aplikácie s vysokou citlivosťou údajov. 

Token siete Polygon má stanovený pevný počet tokenov Matic 10 000 000 000. Jeho budúci pohyb cien závisí od priepustnosti sieťových transakcií využívajúcich token na úhradu poplatkov za sieťové transakcie. 

Polygon je zaujímavý projekt s veľkým potenciálom. Je však známy svojou relatívne veľkou volatilitou.

  • Flexibilný a jeho jadrom je škálovateľnosť
  • Je naň ľahké prenášať už existujúce aplikácie
  • Skúsenosti vývojárov sú ekvivalentné s Ethereum, takže nie sú potrebné ďalšie znalosti
  • Cieľom je stať sa internetom blockchainov
Nasledujúci článok