Skip to main content

Render Network® poskytuje takmer neobmedzený decentralizovaný výpočtový výkon GPU pre tvorbu 3D obsahu novej generácie.

Využitie Render Tokenu

Render Network je navrhnutý tak, aby pripájal užívateľov, ktorí potrebujú vykonávať renderovacie práce, s ľuďmi, ktorí majú voľné GPU na spracovanie týchto renderov. Majitelia GPU môžu pripojiť svoje GPU do siete Render Network, aby mohli prijímať a dokončovať renderovacie úlohy pomocou OctaneRender. Užívatelia potom posielajú RNDR token osobe, ktorá vykonáva renderovaciu prácu, a OTOY (firma, ktorú založil zakladateľ RNDR tokenu) dostáva malé percento z RNDR za sprostredkovanie transakcie a prevádzku siete Render Network

Výhodou je, že Render Network umožňuje využiť nevyužité GPU kapacity a vytvára tak efektívnejšiu, silnejšiu a široko škálovateľnú renderovaciu sieť. V súčasnosti mnoho GPU zostáva nečinných, keď vývojári nevykonávajú svoje vlastné renderovacie práce, čo zanecháva množstvo potenciálnej sily, ktorá čaká na využitie. 

Render Network

Čo je renderovanie

Renderovanie je proces, pri ktorom počítač vytvára obrázok alebo video na základe dát alebo modelov. Tento termín sa najčastejšie používa v oblastiach ako je počítačová grafika, animácie, videohry alebo filmový priemysel.

Zakladateľ Render Network

Jules Urbach, zakladateľ a CEO Render Network, je považovaný za priekopníka v oblasti počítačovej grafiky, streamingu a 3D renderovania. Jeho prvým projektom bola videoherná platforma, ktorú neskôr licencoval firmám ako Disney, Warner Brothers, Nickelodeon, Microsoft, Hasbro a AT&T. Jeho celoživotným cieľom je revolucionizovať proces vytvárania 3D obsahu, v tomto sektore má viac ako 25-ročné skúsenosti. 

Výhody používania RNDR oproti tradičným cloudovým službám ako AWS:

  • Decentralizácia: RNDR je decentralizovaný, čo znamená, že nemusí spoliehať na centrálne servery alebo infraštruktúru. To môže zvýšiť odolnosť siete voči výpadkom a zároveň umožňuje lepšie využitie globálnych zdrojov GPU. 
  • Využitie nevyužitej kapacity GPU: Mnoho GPU je často nevyužitých. RNDR umožňuje vlastníkom týchto GPU prenajať ich nevyužitú kapacitu a získať za to odmenu. 
  • Demokratizácia prístupu k výpočtovým zdrojom: RNDR umožňuje ľuďom s výkonným hardvérom zdieľať svoje zdroje s tými, ktorí ich potrebujú, čo môže zlepšiť prístup k výpočtovým zdrojom pre tých, ktorí si nemôžu dovoliť vlastnú výkonnú GPU alebo cloudové služby. 

Nevýhody používania RNDR oproti tradičným cloudovým službám ako AWS:

  • Menej predvídateľné výkonnostné charakteristiky: Výkon siete RNDR môže byť menej predvídateľný ako v prípade tradičných cloudových služieb, pretože sa spolieha na neustále sa meniace zdroje GPU vlastníkov. 
  • Bezpečnostné obavy: Keďže RNDR je decentralizovaný, môže to priniesť určité bezpečnostné obavy. Napríklad, údaje odoslané na spracovanie by mohli byť potenciálne prístupné vlastníkovi GPU. 

Potenciál budúceho rastu

Sektory ako metaverse, NFT, AI všetky potrebujú obrovský výkon GPU. Aktuálne ide o jednu z najdôležitejších „komodít“ pritom veľká časť výkonu, ktorá je už na trhu sa využíva výrazne pod jej potenciálom. RNDR práve tento problém rieši. V danom probléme sa iniciuje viacero spoločností avšak RNDR patrí medzi popredných hráčov, preto aj spoločnosť Apple využíva v nových iPadoch software Octane X, čo je software od OTOY. Spolupracuje aj s ďalšími lídrami v sektore ako je Unity (graficky dizajn hier) alebo Autodesk (3D modely budov).

Ukážka celého procesu

Nižšie nájdete odkaz na video celého procesu, keď grafik zadáva úlohu v Render Network. Spomína tam, že platí s Render credit, čo je vlastne fiat mena. To je pre ľudí, ktorý nevyužívajú kryptomeny a je pre nich jednoduchšie poslať fiat menu cez paypal. Na pozadí sa však daný Render coin mení na Render token, čím vzniká dopyt po tejto kryptomene.  

Odkaz na ukážkové video procesu 

Záverom

V dobe písania, išlo o 51. najväčšiu kryptomenu s trhovou kapitalizáciou vyše 700 mil. USD. V našej databáze ide o najviac rastúcu kryptomenu, s ktorou je spojená aj vysoká volatilita. Sharpe ratio a teda odmena za podstúpené riziko je ale najvyššie z celej databázy. Dôvodom rastu je najmä boom v AI a čoraz väčší dopyt po GPU. Ide o Layer 2 kryptomenu v sektore platform, pričom beží na ETH blockchaine.  

Všetky informácie a analýzy uvedené v tomto dokumente sú vypracované spoločnosťou Convexional, ktorá zabezpečuje poradenstvo pri výkone Investičnej stratégie Krypto Mix.

www.convexional.com