Skip to main content
Martin Bittara, CEO

V utorok sme sa zúčastnili na zaujímavom evente v rámci Prague Blockchain Week s názvom Chain3, kde sme sa zaoberali aktuálnymi témami týkajúcimi sa kryptomenového trhu. Panelová diskusia v oblasti „Industry🛠️“ priniesla rôzne pohľady a názory na viaceré aktuálne témy vrátane vplyvu bear marketu na blockchain, dopadu regulácie MiCA a budúcnosti a smerovania kryptomenového trhu.

  • Blockchain v bear markete

V bear markete zaznamenávame zaujímavé trendy v oblasti blockchainu. Stav nálady je charakterizovaný tvorením, vyčkávaním a optimizmom. Zároveň však vidíme pokles v počte krypto projektov, avšak tieto projekty sú kvalitnejšie a zamerané na dlhodobý rozvoj.

  • Dopad regulácie MiCA na kryptotrhy

Diskutovali sme aj o dopade regulácie MiCA na kryptomenový trh. Nová regulácia prináša jasné pravidlá a prispieva k väčšej transparentnosti a bezpečnosti v oblasti kryptomien a kryptoslužieb. Aj keď splnenie nových pravidiel bude nákladné, veríme, že nové pravidlá pritiahnu inštitucionálnych investorov a tradičné finančné inštitúcie, keďže si budú môcť byť istí, že sa budú pohybovať v rámci stanovených mantinelov (čím sa vyhneme situáciám, ako napr. v prípade žalôb SEC voči Binance a Coinbase). Sme presvedčení, že takéto jasné pravidlá pomôžu odstrániť pochybné projekty a podvody, a tým posilnia kryptomenový trh.

  • Vývoj investorov a investícií

Dátová analytická firma Blockmate zaznamenáva menší príliv finančných prostriedkov do kryptomenového trhu, pozoruje rastúci počet dlhodobých držiteľov, čo znamená, že trh sa čistí od špekulantov a privádza viac investorov a inštitúcie. Binance tiež potvrdil, že zaznamenávajú menší príliv nových klientov a že viac ľudí presúva svoje prostriedky na hardvérové peňaženky kvôli vyššej bezpečnosti.

  • Budúcnosť kryptomenového trhu a potreby klientov

Rozoberali sme aj budúcnosť kryptomenového trhu a potrebu poskytovať služby, ktoré budú zohľadňovať požiadavky klientov. Jednoduchosť, bezpečnosť a dostupnosť sú kľúčové faktory, na ktoré musia poskytovatelia reagovať. Bezpečnosť bola tiež spájaná so scammami, na ktoré organizácia Blockchain Slovakia vyvinula semafor s názvom Scamafor, hodnotiaci kryptomeny a kryptoslužby. Ide o skvelý nástroj, ktorý pomáha predchádzať podvodným projektom.

  • Dôležitosť vzdelávania

Všetci účastníci diskusie zdôraznili nutnosť vzdelávania a informovania trhových účastníkov o bezpečnom investovaní do kryptomien. Mnohí ľudia majú stále obmedzené informácie o tejto oblasti, a preto je potrebné zvýšiť povedomie a ponúknuť im správne nástroje a vedomosti.

Diskusia na Chain3 bola vzrušujúcim a pútavým podujatím, ktoré prinieslo množstvo zaujímavých nápadov a perspektív na budúcnosť kryptomenového trhu.

Celá diskusia priniesla zaujímavé pohľady na budúcnosť kryptomenového trhu a významný vplyv regulácie MiCA. Sme presvedčení, že transparentnosť, regulácia a vzdelávanie budú kľúčovými faktormi pre rozvoj a získanie dôvery investorov v kryptomenový sektor.

Vyjadrenia expertov v rámci diskusie ukázali, že aj napriek výzvam a zmenám, kryptomeny a blockchainová technológia majú stále veľký potenciál a prinášajú nové príležitosti pre investície a inovácie.

Martin Bittara

Martin Bittara

CEO

Pomohol vybudovať úspešného SFA na Slovensku a má za sebou viaceré úspešné finančné projekty. Cez 15 rokov zhodnocuje voľný kapitál firmám a rodinám.