Skip to main content

Technológia distribuovaných záznamov (DLT) je nový spôsob ukladania a zdieľania informácií, ktorý sa stáva čoraz populárnejším a má potenciál revolučne zmeniť spôsob, akým fungujú rôzne odvetvia, vrátane finančného, zdravotníckeho, energetického a mnohých ďalších.

Čo je technológia distribuovaných záznamov (DLT)?

Technológia distribuovaných záznamov (DLT) je súbor technológií, ktoré umožňujú distribuované ukladanie a správu dát a informácií. DLT zahŕňa mnoho rôznych technológií, ako sú blockchain, hashgraph a iné. Významným prvkom tejto technológie je to, že údaje nie sú uložené na centrálnej serverovej farme, ale sú distribuované a uložené na mnohých uzloch po celom svete. Každý uzol má kópiu údajov, ktoré sú synchronizované medzi všetkými uzlami, takže žiadny uzol nemôže manipulovať s údajmi bez súhlasu ostatných uzlov.

Hlavné výhody DLT technológie

Hlavnou výhodou DLT je bezpečnosť a transparentnosť. Vďaka distribuovanému ukladaniu údajov je ťažké až nemožné hacknúť alebo falšovať údaje. Okrem toho poskytuje DLT možnosť sledovania zmien a transakcií, čo umožňuje zlepšiť transparentnosť a zabezpečiť dôveru v rôznych oblastiach, ako sú napríklad financie, dodávateľský reťazec alebo správa údajov.

Kde sa technológia DLT využíva

Využitie DLT môže byť mnohostranné a prínosné v rôznych oblastiach. Napríklad v bankovníctve by DLT mohla pomôcť zjednodušiť a zrýchliť medzinárodné platby, zlepšiť KYC (know your customer) procesy a zabezpečiť väčšiu transparentnosť. V zdravotníctve by DLT mohla pomôcť pri uchovávaní a zdieľaní zdravotníckych záznamov a v energetickom priemysle by mohla zlepšiť riadenie siete a obchodovanie s energiou.

Blockchain je najznámejšou a najpoužívanejšou technológiou DLT. Umožňuje ukladanie transakcií do blokov, ktoré sú potom zlúčené do reťazca. Každý blok obsahuje hash predchádzajúceho bloku, čím sa vytvára nezmeniteľný a transparentný záznam o všetkých transakciách. Blockchain sa najviac spojil s kryptomenami, ale v súčasnosti sa používa aj v iných oblastiach, ako je napríklad dodávateľský reťazec, hlasovanie alebo správa identít.

DLT teda umožňuje nové spôsoby ukladania, správy a zdieľania údajov, ktoré môžu zlepšiť efektivitu a bezpečnosť procesov v rôznych oblastiach.

 • Finančný sektor: DLT môže zlepšiť efektivitu a bezpečnosť finančných transakcií a procesov. Napríklad, DLT môže umožniť rýchlejšie a bezpečnejšie vykonanie medzinárodných finančných transakcií a zlepšiť transparentnosť a sledovateľnosť.
 • Logistika: DLT môže pomôcť zlepšiť procesy v logistickom reťazci, od sledovania zásob až po riadenie dodávok. DLT môže umožniť efektívnejšie sledovanie zásob a zabezpečiť transparentnosť v celom procese.
 • Zdravotníctvo: DLT môže pomôcť zlepšiť bezpečnosť a účinnosť zdravotníckych záznamov a zlepšiť koordináciu medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.

Spoločnosti, ktoré už dnes využívajú technológiu distribuovaných záznamov

Existuje mnoho spoločností, ktoré využívajú technológiu distribuovaných záznamov (DLT) vo svojich procesoch a aplikáciách.

  • IBM – používa svoju platformu Hyperledger Fabric, ktorá je založená na technológii blockchain, na riešenie problémov v oblasti dodávateľského reťazca. Táto platforma umožňuje sledovanie zdrojov materiálov a komunikáciu medzi dodávateľmi a zákazníkmi.

  • Walmart – využíva blockchainovú technológiu na sledovanie potravín a zabezpečenie ich bezpečnosti. Vďaka tejto technológii môže spoločnosť sledovať pôvod potravín od výrobcu až po zákazníka a zistiť, ktoré potraviny boli kontaminované.
  • Maersk – Spoločnosť , ktorá je jedným z najväčších prepravcov nákladov na svete, používa blockchainovú technológiu na zjednodušenie procesu prepravy tovaru a zlepšenie bezpečnosti.
  • Ripple – Spoločnosť ponúka riešenia založené na technológii blockchain pre rýchle a lacné prevody peňazí cez hranice. Táto platforma umožňuje okamžitú výmenu meny medzi rôznymi krajinami a menami.
  • Everledger – používa blockchainovú technológiu na sledovanie pôvodu drahých kameňov a diamantov. Táto platforma umožňuje zákazníkom overiť, či sú diamanty, ktoré kupujú, pravé a zákonné.

Tieto spoločnosti ukazujú, aký veľký potenciál má technológia DLT v rôznych oblastiach. Využitie tejto technológie môže pomôcť zlepšiť procesy a zabezpečiť transparentnosť a bezpečnosť v rôznych odvetviach.

Budúcnosť technológie DLT

V budúcnosti sa očakáva, že technológia DLT bude stále viac a viac uplatňovaná, a to nielen v podobe kryptomien a blockchainu. Vývojári DLT sa budú snažiť vytvoriť rôzne riešenia pre široké spektrum aplikácií. Vzhľadom na rýchly rozvoj tejto technológie a jej potenciál v oblasti digitalizácie a automatizácie procesov, môžeme predpokladať, že sa stane kľúčovou súčasťou budúcnosti digitálnej ekonomiky.

Je však dôležité si uvedomiť, že technológia DLT je stále v začiatkoch svojho vývoja a jej potenciál môže byť ešte väčší, než sa dnes zdá. S jej ďalším vývojom a uplatňovaním sa môžeme tešiť na nové možnosti a riešenia, ktoré nám umožnia vytvoriť nové obchodné modely a prístupy k riešeniu komplexných problémov.