Skip to main content

Tezos (XTZ) je decentralizovaná blockchainová platforma, ktorá sa zameriava na formálnu overiteľnosť, čo znamená, že umožňuje vývojárom matematicky overiť správnosť kódu pred jeho spustením. Tezos je známy svojím inovatívnym modelom správy, ktorý umožňuje držiteľom XTZ hlasovať o budúcich zmenách a vylepšeniach v sieťovom protokole. Tento prístup, známy ako „samospráva“, robí z Tezosu jedného z prvých „autonomných organizácií“ (DAO). Toto poskytuje jeho používateľom vysoký stupeň účasti a vlastníctva v rámci siete.

Tezos je decentralizovaná blockchainová sieť, ktorá sa vyznačuje adaptabilným a evolučným dizajnom. Tento prístup umožňuje Tezosu prijať a implementovať nové technologické aktualizácie bez toho, aby musela podstúpiť tvrdé rozdelenie (hard fork), ktoré je bežné v mnohých iných blockchainoch.

Projekt bol založený v roku 2017 Arthurim a Kathleen Breitmanovými a po úspešnom ICO, ktoré vyzbieralo viac ako 230 miliónov dolárov, bol spustený v septembri 2018.

Kľúčové funkcie Tezosu

Jednou z kľúčových funkcií Tezosu je jeho koncept samorozvoja. Tezos používa model formálneho hlasovania, ktorý umožňuje držiteľom tokenov XTZ priamo sa podieľať na rozhodovacích procesoch týkajúcich sa upgradov a zmeny protokolu. To vytvára systém, v ktorom sú vlastníci aktívne zapojený do vývoja a rastu siete.

Okrem toho Tezos používa Proof of Stake, konkrétne variantu nazývanú Liquid Proof-of-Stake (LPoS). LPoS umožňuje držiteľom tokenov staviť svoje tokeny a vytvárať nové bloky na blockchain, čím sa zabezpečuje bezpečnosť a integrita siete.

Tezos sa tiež vyznačuje silným dôrazom na bezpečnosť. Jeho smart kontrakty sú napísané v jazyku Michelson, ktorý bol navrhnutý tak, aby umožňoval formálnu verifikáciu. To znamená, že vývojári môžu matematicky dokázať, že ich kód správne vykonáva požadované funkcie pred jeho nasadením, čím sa výrazne zvyšuje bezpečnosť a dôveryhodnosť aplikácií postavených na tejto sieti.

Tezos je zaujímavým a inovatívnym projektom. Jeho schopnosť adaptovať sa a evoluovať bez potreby tvrdých rozdelení, silný dôraz na bezpečnosť a formalizáciu, a zapojenie vlastníkov do procesu rozhodovania robí z Tezosu významné Layer 1 riešenie.

Všetky informácie a analýzy uvedené v tomto článku sú vypracované spoločnosťou Convexional, poskytovateľom finančných analýz a investičných stratégií.

www.convexional.com

Nasledujúci článok