Skip to main content

Investovanie do kryptomien je známe svojou výraznou volatilitou. Vytvorenie dobrej stratégie môže zohľadňovať nielen aktuálny stav trhu, ale aj dlhodobý pohľad s cieľom optimalizovať výnosy.

V roku 2023 sme sledovali vývoj stratégie Krypto Mix na základe rôznych scenárov investícií. Zamerali sme sa na jednorázový vklad, pravidelný mesačný vklad a kombináciu oboch prístupov.

Stratégia Krypto Mix

Krypto Mix reprezentuje investičnú stratégiu pre individualizované portfólio, pričom klient priamo diverzifikuje svoje investície do preddefinovaného kôša kryptomien. Táto inovatívna stratégia kombinuje optimalizáciu výnosov a minimalizáciu rizík prostredníctvom rozsiahlej diverzifikácie kryptomien.

Krypto Mix, ktorý je aktívne spravovaný na vám umožňuje vstúpiť do sveta kryptomien jednoducho a bez potreby zaoberať sa technickými a logistickými výzvami, čím ponúka efektívny prístup k investíciám v oblasti kryptomien.

V Krypto Mixe stále dbáme na obozretnosť a dôkladný výberový proces, aby sme zabezpečili stabilitu a rast pre našich investorov. Dôsledne sledujeme vývoj na trhu kryptomien a sme vždy pripravení prispôsobiť sa novým podmienkam.

Bezplatná registrácia

Vývoj stratégie Krypto Mix v roku 2023

Vývoj stratégie Krypto Mix v % v roku 2023

1. Jednorázový vklad 5 000 €:

Investor, ktorý vložil jednorazovo 5 000 €, dosiahol výborný výnos v každom štvrťroku a vďaka výraznému rastu práve na začiatku roka a aj napriek následnému miernemu poklesu jeho investícia výrazne zvýšila hodnotu v priebehu roka, pričom sa dokázal prispôsobiť výkyvom trhu.

Jeho celkový výnos za rok 2023 bol 112,63 % a teda z jeho počiatočného vkladu 5 000 € mal na účte na konci roka 10 631,7 €

  • Výhody: Výrazný výnos v prvom štvrťroku
  • Nevýhody: Citlivý na volatilitu trhu, náchylný na poklesy

 

Jednorázový vklad 5000€
Jednorázový vklad 5000€
Bezplatná registrácia


2. Pravidelný mesačný vklad 100 €:

Investor s pravidelným mesačným vkladom dosiahol konzistentné výnosy, aj keď s menšími percentuálnymi ziskami v každom štvrťroku. Na konci roku mal na účte z jeho nasporených 1 706,8 €. Jeho prístup zdôrazňuje stabilizáciu výnosov v dlhodobom horizonte.

  • Výhody: Stabilnejší výnos, vyšší celkový zisk v priebehu roka
  • Nevýhody: Nižší výnos v období rastu

 

Pravidelný mesačný vklad 100€
Pravidelný mesačný vklad 100€
Bezplatná registrácia

3. Prvotný vklad 5 000€ a pravidelný mesačný vklad 100 €:

Kombinácia jednorazového a pravidelného vkladu priniesla najväčší celkový ročný zisk. Tento investor dosiahol výnimočnú výkonnosť vďaka kombinácii rastu hodnoty investície a pravidelným príspevkom. Na konci roka sa tak mohol radovať z 12 125,8 € nasporených.

  • Výhody: Kombinuje výhody oboch prístupov, stabilizuje výnos
  • Nevýhody: Môže byť komplexnejší pre niektorých investorov

 

Prvotný vklad 5 000 € a pravidelný mesačný vklad 100 €
Prvotný vklad 5 000 € a pravidelný mesačný vklad 100 €
Bezplatná registrácia

Za rok 2023 stratégia Krypto Mix preukázala robustnosť a schopnosť generovať výnosy v rôznych scenároch.

Z hľadiska výnosov a prístupu k investovaniu do kryptomien si každý prístup vyžaduje individuálny prístup podľa preferencií investora. Jednorazový vklad môže priniesť výrazné zisky, ale vyžaduje odolnosť voči výkyvom trhu. Pravidelný mesačný vklad zabezpečuje stabilitu, ale môže byť menej výnosný v silných rastových obdobiach. Kombinovaný prístup môže byť optimálnym riešením pre tých, ktorí chcú využiť výhody oboch stratégií.

Záver: Investujte Rozumne, Investujte Pravidelne

Bitcoin Halving a cykly Bitcoinu predstavujú vzrušujúce obdobie pre investície. S platformou Okazio môžete využiť tieto príležitosti na pravidelné investovanie a získať výhody z dlhodobého rastu hodnoty Bitcoinu. Naši klienti sú živým dôkazom toho, že aj napriek volatilite na trhu môže pravidelné investovanie viesť k výnimočným výsledkom.

Výnos vybraných aktív